Varmt välkommen!

Varmt välkommen till vår hemsida och till vår biståndsorganisation!

Vi arbetar rent ideellt, det innebär bland annat att vi inte driver någon inkomstgivande handel, t.ex med begagnade kläder, utan vi distribuerar själva direkt till varje behövande person via lokala hjälporganisationer.

För att varje donerad krona skall gå till biståndsarbete och inte till olika omkostnader, arbetar alla i styrelsen helt utan ekonomisk ersättning, använder egna, privata datorer och privat kontorsutrymme, för att slippa hyra dyra lokaler. Hittills har även andra kostnader som för papper, kuvert och liknande burits av styrelsemedlemmarna och vi tänker försöka fortsätta den linjen.

Då hela vårt biståndsarbete och allt vi gör finansieras genom medlemsavgifter och donationer, är även ditt medlemskap och din donation (stor eller liten) ett bidrag som är av stor betydelse för oss!

 

Comments are closed.