Vad är Help in Time?

Vad är Help in Time?
Help in Time är en ideell förening som arbetar för utveckling i samarbete med lokala organisationer och personer.
I dagsläget har Help in Time samarbeten med organisationer i Ghana och Gambia. Ett samarbete med Transsylvanien håller på att utvecklas och vi är öppna för samarbete med organisationer från hela världen.

Help in Time strävar efter en långsiktig och hållbar förbättring av människors förutsättningar och levnadsvillkor. Detta gör vi genom att samarbeta med lokala grupper och personer på gräsrotsnivå i form av projekt.

Du kan läsa mer om våra mål  i stadgarna och i vårt policydokument ”Målsättning för Help in Time”.

 

Comments are closed.