Styrelse

Christina Gustavson, Limmared, ordförande
Olga Karvanen, Mossby,  vice ordförande
Vera Wallberg Hirvonen, Falköping, sekreterare
Joachim Gustavson, Sexdrega, revisor
Eva Kardos, Gusum, suppleant
Gunita Gustavson, Sexdrega, suppleant
Kari Hirvonen, Falköping, suppleant

 

Comments are closed.