Ghana: Kassava

Kassavaprojektet
Kassavaprojektet är ett planerat och prioriterat projekt i Ghana, och det står nu överst på vår lista över kommande projekt.

I det distrikt i Ghana som heter Central Region är befolkningen oerhört fattig. De odlar kassava, vilket nästan är deras enda gröda.  Kassava är deras basföda, ungefär som potatis i Sverige eller ris i Thailand. De äter kassava varje dag och det lokala namnet för en av kassavarätterna, fofo, betyder liv. Det ger oss en idé om hur viktig kassavan är för befolkningen där.

Kassavaroten är mycket svår att gräva upp, den sitter så hårt i marken att man får gräva ett stort hål runt den för att få upp en enda rot.  Man har inga spadar, utan använder träpinnar för att på ett primitivt sätt luckra upp jorden och gräver sedan med bara händerna. Därtill är roten så hård att en person nätt och jämt klarar av att ta upp och riva tillräckligt mycket rot för att det skall räcka till den egna familjen. Det är vanligen kvinnorna som sköter detta arbete och det tar dem i princip hela dagen bara att göra detta. Dvs det kräver ett enormt arbete och tar mycket tid enbart att producera mat till den egna familjen.

Det finns dock  maskiner som hjälper till att riva och sönderdela kassavan. Detta innebär att om ett kvinnokollektiv hade en sådan maskin skulle de kunna riva tillräckligt mycket för att sälja.  Att sälja kassavan som den är går inte, eftersom alla odlar sin egen kassava.

I den plan och ekonomiska uppställning som finns utarbetad i detalj har det kvinnokollektiv som Help in Time har kontakt med, redan förberett en avyttringsplan den färdiga produkten, dvs riven kassava, genom att få bindande löften från skolorna runt omkring om att köpa upp den totala mängd kassava de lyckas förbereda.

Att detta varit möjligt beror på att alla skolor utan undantag serverar en skollunch som består av kassava, som nu transporteras långt innan den kommer dit, vilket gör den både dyrare och mindre fräsch. Skolornas ledning ser klara fördelar med att använda lokalt odlad kassava istället.

Den färdiga planen innebär alltså inte enbart en framställningsplan, utan även en hållbar plan för hur produkten skall säljas och avyttras.

Det kompletta basupplägget för hela kassavaprojektet beräknas kosta 13.400 Ghana cedis, dvs c:a 100.000 Svenska kronor (en detaljerad uppställning av samtliga kostnader finns tillgänglig), men en första uppstart med en enda maskin och ett enkelt skyddande tak, så att kvinnorna slipper stå i brännande sol hela dagen beräknas gå på ungefär hälften, alltså c:a 50.000:- skr. Ytterligare kostnader kan tillkomma initialt, t.ex för transporter, mindre verktyg osv. innan verksamheten blivit bärkraftig.

Kvinnorna i området har redan bildat en ekonomisk förening och detta småskaliga jordbruksprojekt beräknas kunna försörja en hel afrikansk by och förhoppningsvis även flera kringliggande byar under en lång rad år!
Därtill blir det hälsosammare för barnen att äta färsk mat och veta att den odlats och förberetts i deras hemby.

Den ekonomiska planen är väl förberedd och genomgången av Help in Time och befunnits vara fungerande, solid och livskraftig nog värd en seriös satsning.
Detta är ett långlivat projekt som kommer att hjälpa familjer och hela byarna runt om under många år framöver.

En presentation med bilder tagna på plats planeras också.


 

 

Comments are closed.