Ghana: Uppstart

Två resor har genomförts till Ghana, varav den senaste efter bildandet
av Help in Time. Den första genomfördes mer i studiesyfte och under
den andra etablerades kontakt med dels en lokal biståndsgrupp och
dels en lokal miljögrupp, som bland annat verkar för att motverka berg
av avfall, dålig sophantering och miljöförstörande sopförbränning.

Kontakt med en kvinnogrupp etablerades och i samråd med gruppen
hölls en serie föreläsningar och senare genomfördes ett fotkräms-
projekt.

Comments are closed.