Projekt: Skoluniform

Under en tillsynsresa i Gambia noterades att det fanns barn i
skolåldern inte var i skolan utan lekte på gatorna. När vi frågade om detta var dem vi frågade en aning generade eller svarade att de inte visste varför.
Så småningom fick vi veta att trots att det fanns skolor som var
kostnadsfria, så var det ändå inte möjligt för barnen att gå i skolan eftersom familjerna inte hade råd med de obligatoriska
skoluniformerna.
När de mindre barnen inte kunde gå i skolan, försökte ibland storebror hjälpa till som lärare på hemmaplan.

Detta diskuterades igenom i den kvinnogrupp där vi börjat en sykurs.
En av mammorna kunde sy sina barns skoluniformer,  och var villig att hjälpa fler. Hon visste också var man köpte det speciella tyg som skulle användas, men trodde inte att hon ensam skulle hinna med att lära alla de andra.

Då flera av de andra kvinnorna var måna om att också få lära sig sy sina egna barns skoluniformer för att kunna låta barnen gå i skola och
vi tyckte att detta var ett angeläget projekt, så beslutade vi att om
möjligt försöka ordna en sykurs i två grupper i samband med nästa uppföljning i Gambia  En grupp för de kvinnor som behövde hjälp att
lära sig sy på mer basal nivå och en för de kvinnor som kommit litet längre och själva ville gå vidare med att sy skolkläder.

Bedömning:
Ett angeläget och viktigt projekt.

 

Comments are closed.