Help in Time är en ideell förening som arbetar för utveckling i samarbete med lokala organisationer och personer.

Help-in-times arbete skall också sträva efter att ha en ekologisk helhetssyn som leder till en hållbar utveckling för människor och miljö genom att främja och utveckla lokal resurs-användning.

Kassavaprojektet är ett långlivat projekt som kommer att hjälpa familjer och hela byarna runt om under många år framöver.

Aktuellt projekt - kassava

I det distrikt i Ghana som heter Central Region är befolkningen oerhört fattig. De odlar kassava, vilket nästan är deras enda gröda. De äter kassava varje dag och det lokala namnet för en av kassavarätterna, fofo, betyder liv. Det ger oss en idé om hur viktig kassavan är för befolkningen där.

Vad är Help in Time?

Help in Time är en ideell förening som arbetar för utveckling i samarbete med lokala organisationer och personer. I dagsläget har Help in Time samarbeten med organisationer i Ghana och Gambia. Ett samarbete med Transsylvanien håller på att utvecklas och vi är öppna för samarbete med organisationer från hela världen.

Vill du donera?

Vill du bidra med ytterligare något är alla donationer och bidrag, stora som små, synnerligen välkomna. Betala gärna in ditt bidrag på vårt bankgiro. Bankgironummer: 133-4887 Uppge gärna ditt namn, fullständig adress, telefonnummer och mejladress, så att vi kan framföra vårt tack!

Projekt: Sy egna kläder

Redan 2009 påbörjades det egentliga arbetet i Gambia, det vill säga innan den ideella föreningen Help in Time hade bildats. I samarbete med lokala hjälparbetare bildades en kvinnogrupp på c:a 20 medlemmar i Serekunda, som är en förstad till Gambias huvudstad Banjul.
Help in Time strävar efter en långsiktig och hållbar förbättring av människors förutsättningar och levnadsvillkor. Detta gör vi genom att samarbeta med lokala grupper och personer på gräsrotsnivå i form av projekt.